Debatt: Misstag låta högskolan vara störst på vidareutbildning