Det är nästintill arrogant att vifta bort människors intresse för sin hälsa