Entreprenörskap måste tränas – precis som allt annat