Ett bra företagsklimat måste vara högprioriterat i höstens val