Forskning: Nyckeln bakom familjeföretagarens framgångar