Håkan Buskhe: ”Elever ska inte behöva känna sig utbrända när de går ut gymnasiet”