Helhetsbilden viktig för att få fram fler entreprenörer