Hur kan entreprenörers möjligheter till en ”andra chans” förbättras?