Internationella studenter kan avhjälpa kompetenskrisen