Intressant diskussion med nya infallsvinklar kring en skattereform för entreprenörskap