Kände investeraren skänker 98 procent av sin rikedom till klimatet