Kompetensinvandring i fokus när Migrationsverket besöker Almedalen