Kunskaps- och teknikföretagen avgörande för ekonomin