Kvinnor väljer bort företagande efter hot om vinstförbud