”Litet regeringskansli ger bristande myndighetsanalyser”