Mer älg än tiger

Artikel i DI 110707 om seminarium i Almedalen där Pontus Braunerhjelm medverkade. Artikeln kan läsas i sin helhet via Mediearkivet.