Ny rapport: 75 000 Malmöbor är inte självförsörjande