Ny rapport: Därför är besöksnäringen bäst på integration