Örebroregionen – väl rustad för framtida utmaningar