Överregleringen gör lokaler nästan fyra gånger för dyra