På kurs mot bättre möjligheter till vidareutbildning