Professor: Så allvarlig är den nya arbetslösheten – fler grupper drabbas