Regeringens krispaket löser inte småföretagens problem