Region Örebro län deltar på mötesplats om entreprenörskap och innovation