Replik: Går inte att säga att Sverige klarat pandemin sämst