Riksbankens tabbar – därför kan minusräntan bli permanent