Riktade satsningar: Hot eller komplement till fri forskning?