Så här kan industrin lyckas med omvandlingen till 4.0