Så lätt kan Skatteverket sänka dig – och göra dig ansvarig