Satsning på entreprenörer kan vända ekonomisk kris