Segregation och dynamik viktiga frågor efter corona