Smittar företagande? Lokala attityder viktiga för lokal företagsamhet