Stärk de offentliga insatserna för små- och medelstora företags internationalisering