”Stelbenta regler avskräcker från eget företagande”