Sverige står på tröskeln till ett nytt klassamhälle