Sveriges attraktionskraft är god men behöver bli bättre