Utbildning försvagad punkt när svensk konkurrenskraft jämfördes