Vad är en lämplig inkomsttröskel för arbetskraftsinvandring?