Vi har en regering som inte värdesätter entreprenörer