Vi kan tjafsa om kvotering till styrelserummet och jämställda löner – men inget är viktigare än ägarfrågan