Vi tar fram en handfast plan för en omstart av Sverige