Vi vill hitta åtgärderna som får integrationen att fungera