Virusets inverkan på svensk ekonomi: Bygg bostäder av kommersiella lokaler