Globalt verksam kommunikatör vill göra nytt och tvärtom

Sagan om Birgitta Eds företagande har sin början 1994.

Efter EU-folkomröstningen den 13 november det året hade Birgitta några månadslöner och inget jobb. Hon tyckte det var oerhört mycket pengar. Ung och med stor entusiasm tyckte hon att alla möjligheter låg för hennes fötter och med försörjningen säkrad ett helt kvartal framåt. Birgitta insåg att hon genom det framgångsrika kampanjarbetet på JA-sidan kunde en hel del om kommunikation och påverkan och fick idén att omsätta dessa kunskaper i ett eget företag, tillsammans med kollegan Sofia Strömberg (som numera är VD för Örebrokompaniet i Entreprenörskapsforums hemstad Örebro – men det är en annan historia).

 

–          När jag väl tänkt tanken att starta företag tog det bara några dagar från ord till handling. Företaget fick följdriktigt namnet ”sagt och gjort”.

–          Men det var inte alls självklart att starta eget. Jag kommer från en företagarfamilj och har sett pappas konkurs och hur han alltid jobbade dygnet runt.

 

Möjligen som ett svar på de erfarenheterna, men framförallt som en effekt av att Birgitta och Sofia var själsfränder i företagande, delade de på allt.

 

–          Vi hade inte en vd, utan två direktörer. Vi var båda bra på allt. Vi tog kollektivt och gemensamt ansvar, också sedan vi börjat anställa.

 

Den modellen höll ända till 2001 då företaget blivit Springtime efter uppköp och samgåenden och vuxit till ett 20-tal anställda.

 

Idag omsätter företaget ca 100 mkr och har 80 anställda i fyra länder.

 

Birgitta Ed är styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och aktiv och drivande medlem i vårt Globaliseringsforums styrgrupp.

 

–          Nära hälften av den globala produktionen sker på de nya tillväxtmarknaderna. Ändå är svenska företags export och investeringar fortfarande koncentrerade till USA och Europa. Vår varuexport till Kina är så liten att den inte ens syns i internationell statistik!

 

Att Birgitta Ed, som i flera perioder bott i Kina, brinner för att också de små och medelstora företagen ska bli mer internationaliserade och se att världen förändras är ett skäl till hennes engagemang i Globaliseringsforum.

 

–          Springtime har haft stark organisk tillväxt och finns nu på flera kontinenter och i flera tidszoner. Fler borde våga. Det finns mentala barriärer, men också reella hinder som vi måste undanröja i Sverige. Regler kring skolpeng och skolgång, för att bara ta ett exempel, är förstås inte alls anpassade till internationell verksamma småföretagare, säger Birgitta av egen erfarenhet.

 

Att mycket av det ”exportfrämjande” som pågår i praktiken fortfarande vänder sig till stora svenska företag med egna staber av t ex HR-experter för utlandsuppdrag är något som Birgitta Ed lyfter fram i diskussionen.

 

–          Globaliseringen är svårare än vi tror men innehåller enorma möjligheter.  Det är nu kartan ritas om! Och Sverige förlorar marknadsandelar överallt, på nästan alla marknader. Sådant kan jag vakna på nätterna och fundera på.

 

Birgitta samtalar med Per Juth under styrgruppsmöte i Globaliseringsforum

 

Som med alla entreprenörer kommer samtalet in på ämnet drivkrafter. Vad är det viktigaste med att driva eget företag? Birgitta Ed svarar först i allmänna ordalag som ”engagemang” och ”vilja att förändra världen”. Men även tävlingsinstinkten –  ”Vi ska vara bäst och vinna genom att vara annorlunda” – är viktig som gnista.

 

–  Jag vill göra nytt och göra tvärtom.

 

Ytterst handlar företagandet också om att få bestämma över sitt eget liv.

 

–          Pengar har varit en obefintlig drivkraft!, slår hon fast med emfas. Vi har inte varit särskilt bra på att tjäna pengar på expansionen. Men ser jag mig själv i spegeln idag måste jag erkänna att pengar är på väg att bli allt viktigare. Nu gäller att vi ska dela ut mellan 50 och 75 procent varje år.

 

Birgitta har en tydlig filosofi när det gäller prioriteringar under olika perioder i livet.

 

–          Med tre barn vill jag inte ägna mig åt personalledning. Jag är bättre på visioner och kundkontakter. Jag vet att jag är viktig för företagets utveckling oavsett vilken formell roll jag har. Nu är jag konsult och styrelseledamot – det fungerar utmärkt.

 

Hur ser du på ansvar? Hur ser du på arbetsgivaransvaret för dina 80 medarbetare?

 

–          Jag känner inte någon som helst oro för de anställda. Istället tänker jag tvärtom: jag har bidragit till att förverkliga deras drömmar och ge dem chanser!

 

FAKTARUTA OM BIRGITTA ED, LEDAMOT AV ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS STYRELSE OCH I GLOBALISERINGSFORUMS STYRGRUPP
Birigtta Ed är en av fyra delägare i Springtime AB (de övriga tre är Göran Thorstensson, Lars Wahlström och Erik Åfors). Birgitta har varit anställd på Utrikesdepartementet, Ja till Europa, Aftonbladet och Timbro. År 1994 grundade hon PR-företaget Sagt:gjort tillsammans med Sofia Strömberg. Hennes akademiska bakgrund är inom statskunskap, svenska och retorik. Hon är gift med Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister, och har tre barn mellan åtta och tio år. Både hon och barnen kan tala kinesiska.

Springtime omsätter ca 100 mkr i år och har runt 80 anställda, varav 70 konsulter. Springtime har kontor i Stockholm, Beijing, Shanghai, New Delhi och Bryssel.

Följ oss på: