Filantropiskt forum – Lästips!

Planet & People, Vision & Mission for the Postcode Lotteries

FN: s nya globala utvecklingsagenda

Sweden and the 2030 Agenda

Ashokas Guide till socialt entreprenörskap: Det har aldrig varit lättare att förändra världen

Ashokas Guide till socialt entreprenörskap: Personliga värderingar

Rapport: Philanthropy Lives (J.P. Morgan)

Moral Capital in the Twenty-First Century, Zoltan J. Acs (2015)

Kolumn: Försvara folkhemsfilantropin!, SvD 141107

Artikel: The Charitable-Industrial Complex, New York Times 130726

Artikel: Den nya filantropen är mer av en entreprenör, GP 130505

Lagrådsremiss: Reformerade skatteregler för ideell sektor

Why Philanthropy Matters: How the Wealthy Give, and What It Means for Our Economic Well-Being, Zoltan J. Acs, Princeton University Press

Artikel: Next Gen Donor – Respecting Legacy, Revolutionizing Philanthropy, Johnson Center for Philanthropy och 21/64 2013

Debattartikel: Rätt i tiden med gåvor (Hans Peter Larsson, skattejurist och partner PwC samt styrelseledamot Entreprenörskapsforum, i Dagens Industri 2013-01-02)

Artikel: Filantropi och entreprenörskap – några skattefrågor kring filantropisk verksamhet (Hans Peter Larsson, skattejurist och partner PwC samt styrelseledamot Entreprenörskapsforum, i Skattenytt nr 10 2012)

Philanthropic Venture Capital: Venture Capital for Social Entrepreneurs?  (Scarlata, Gil och Zacharakis)

Nordic Civil Society at a Cross-Roads (Wijkström, Zimmer)

Artikel: Sweetened charity (The Economist, June 9th, 2012)

Artikel: Filantropi är mänsklighet SvD Opinion 2012-05-31

Artikel: Spreading gospels of wealth, The Economist 2012-05-19

Artikel: Impact investing ersätter filantropi, VA 120209

Publikationer:  www.sns.se/forlag/sista-fracken-inga-fickor-har-filantropi-och-ekonomisk-tillvaxt
Sista fracken inga fickor har: filantropi och ekonomisk tillväxt
Red.: Pontus Braunerhjelm & Göran Skogh

Giving Circles Network  www.givingcircles.org
En ny och växande trend inom filantropi framförallt i USA där enskilda individer går samman i nätverk för att effektivisera och underlätta givandet.
Giving Circles (Eikenberry 2008)

Community Philanthropy
Rapport från två stora amerikanska stiftelser på temat ”Community Philanthropy”.
The value of community Philanthropy
Mechanisms Philantrophy (2011)