Filantropiskt forum – Publikationer

Donationsförordningen och forskningsfinansiering – i samklang med nutiden?, Peter Melz, Stockholms universitet, Filantropiskt forum publikation # 6

Creating impact through philanthropy, Pontus Braunerhjelm och Johanna Palmberg

Samhällsförändring och filantropi i ett nordiskt perspektiv, Pontus Braunerhjelm och Johanna Palmberg

Vad betyder social i sociala innovationer?, Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum, Filantropiskt forum publikation # 3

Ett givande givande – verktyg för svenska filantroper, Amelie Silfverstolpe, filantropirådgivare och grundare Volontärbyrån, Filantropiskt forum publikation # 2

Filantropi genom stiftelser, Hans Sjögren, professor Linköpings universitet, Filantropiskt forum publikation # 1