Styrgrupp Filantropiskt forum

Camilla Backström, Naya AB
Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum
Dan Brändström, Professor (ordf)
Kerstin Fagerberg, ordförande Föreningen Stiftelser i Samverkan, SEB
Anne Holm Rannaleet, Senior Advisor Public Affairs IK Investment Partners
Annika Levin, Kulturkonsult
Amelie Silfverstolpe, Axfoundation och Volontärbyrån
Agneta Trygg, Summit och Trygga barnen
Johan Vamstad, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Filip Wijkström, Handelshögskolan Stockholm

Adjungerad:
Britt-Marie Nordström, Entreprenörskapsforum
Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum

Följ oss på: