Företagsbyggare med 35-årsplan

Saeid Esmaeilzadeh tar emot på sitt kontor på Stureplan i Stockholm. En adress som kanske mer än någon annan signalerar framgång i dagens Sverige och som framstår som passande för den med ambitioner. Något som Saeid onekligen har.

– Jag vill vara med och bygga ett nytt storföretag. Göra om det som Asea, Sandvik, Ericsson och de andra storföretagen gjorde för hundra år sedan. Det kommer ta några decennier. Därför arbetar vi efter en 35-årsplan, berättar Saeid om ambitionerna.

Att vara anställd eller göra en ”earnout” är inte något som Saeid är intresserad av. ”Vad skulle jag göra då?” frågar han retoriskt. Att skapa något nytt, helst stort, är det som driver Saeid.

Saeid grundade företaget Serendipity Innovation tillsammans med barndomsvännen Ashkan Pouya.

Serendipity är ett ord som har röstats fram som ett av de tio mest svåröversatta orden i engelska språket. Serendipitet (som det heter på svenska) betyder ungefär ”lycklig slump” och beskriver förmågan att ta tillvara upptäckter som man kommit över av en tillfällighet när man varit ute efter något annat. Serendipitet förknippas ofta med innovationer och namnvalet framstår inte som en slump om man ser till företagets sätt att arbeta.

– Det finns systematik i slumpen. Man kan bygga processer för att utsätta sig för serendipiteter, förklarar Saeid och fortsätter:

– Det är lönlöst att selektera bland idéer. Vi selekterar på basis av person och inte på basis av idé.

Bakgrunden till affärsmodellen är att Saeid en gång var med om att vinna Innovation Cup, en tävling i företagande. Det var i samband med tävlingens 20-årsjubileum och han upptäckte då att i stort sett ingen av de tidigare vinnarna tjänade pengar på den produkt som de fått pris för. Något som blev en tankeställare. Däremot noterade Saeid att det ofta fanns massor av kunskap hos kreativa individer, vilken var värd att ta tillvara på.

Serendipity Innovations ser just kunskapen som en nyckeltillgång i företagandet, och jämför med andra länder som har stora tillgångar av naturresurser, som t.ex. olja.

– Sverige är rena Eldoradot. Andra länder har t.ex. stora oljereserver. Vi har kunskap. Det är vår råvara. Vi tillhör de länder som satsar mest på FoU i världen, men kunskapen måste förädlas. Den kan inte säljas som råvara

Problemet är att för mycket av kunskapen inte tas tillvara. Att vi inte, vilket vi en gång i tiden var, är tillräckligt entreprenöriella. Det är i den processen som Serendipity kommer in. Serendipity är ett venture management-bolag som agerar i gränslandet mellan forskning och näringsliv och förmågan att slå mynt av kunskap är avgörande.

Men hur är det med risktagande? Vilket är en central del av allt företagande.

Saeid hävdar att det delvis är en myt att entreprenörer är riskbenägna. Entreprenörer är bara noga med att bedöma skillnaden mellan upplevd och reell risk. 80 procent är systematiskt strukturerat hårt arbete, säger han och tillägger:

– Men har man haft flera nära döden-upplevelser som jag har haft tänker man: jag kommer i alla fall inte att dö om jag skulle misslyckas.

Det låter onekligen dramatiskt.  Förklaringen återfinns i Saeids barndom. Föräldrarna är flyktingar från Iran och Saeid kom till Sverige som åttaåring.  Erfarenheterna från barndomen har präglat inställningen till risktagande, trygghet och företagande.

–  Eftersom jag har mina rötter i Iran uppskattar jag mycket av det som många infödda svenskar tar som självklart, som t.ex. bra infrastruktur, universitet och högskolor, politiska fri- och rättigheter, låg grad av korruption. Det är alldeles för värdefullt för att inte ta tillvara på.

Till Sverige kom han av en slump.

– Via Turkiet skulle vi egentligen åka vidare till Paris, där min far hade bekanta, men den dagen gick det bara att ordna papper till Sverige.

Serendipitet även det, kanske. En lycklig slump – för Saeid och Sverige. I Sverige växte han upp i den invandrartäta Stockholmsförorten Husby, men med föräldrar som är akademiker var det alltid ett självklart val att studera vidare på högskolan. Kanske till och med att doktorera, tillägger Saeid.

Väl i Sverige tog Saeid väl tillvara på de möjligheter som fanns. I dag är han vid sidan av jobbet som vd även adjungerad professor i materialkemi vid Stockholms universitet (och en gång i tiden Sveriges yngsta docent) och i full färd med att förverkliga ambitionen att bygga ett nytt storföretag. I genomsnitt har avkastningen varit drygt 40 procent per år de senaste åren och ännu högre åren innan.  Finns det något mer som han önskar sig?

–  Att det skapas ett Silicon Valley. Alla vill dit. Men vi har inte lyckats skapa något som liknar det i Sverige. Det är en brist.

FAKTA

Saeid Esmaeilzadeh, född 1974, i Teheran, Iran. Han kom till Sverige som åttaåring.  Saeid Esmaeilzadeh har en bakgrund inom både forskning och näringsliv. Han är vd för Serendipity Innovations och adjungerad professor i materialkemi vid Stockholms universitet. Han disputerade vid Stockholms universitet år 2000 och 2002 utsågs han till Sveriges yngsta docent vid samma universitet.

Serendipity Innovation grundades 2004. Kärnverksamheten är att skapa nya innovativa företag baserad på ledande akademisk forskning. Serendipity har åtta bolag i portföljen, bland dem Episurf  Medical, som är introducerat på NASDAQ OMX First North. Företagsgruppen har drygt 60 anställda.

Saeid Esmaeilzadeh är ledamot av styrgruppen för Näringspolitiskt forum.