Forskarnätverk

Forskarnätverk

Entreprenörskapsforum har dessutom samlat ett nationellt och ett internationellt forskarnätverk som utgörs av ett stort antal världsledande forskare inom fältet.

natverk_mall_nationelltnatverkNationellt forskarnätverk
Entreprenörskapsforums nationella forskarnätverk omfattar svenska forskare inom forskningsområdena företagsekonomi eller nationalekonomi inriktade mot entreprenörskap och innovation.
natverk_mall_intnatverkInternationellt forskarnätverk
Entreprenörskapsforums Internationella forskarnätverk utgörs av ett stort antal världsledande forskare inom fältet, varav drygt 20 är tidigare pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research.

Följ oss på: