Nationellt forskarnätverk

Entreprenörskapsforums nationella forskarnätverk omfattar svenska forskare inom forskningsområdena företagsekonomi eller nationalekonomi inriktade mot entreprenörskap och innovation.

Forskare som ingår i det nationella nätverket inbjuds regelmässigt att medverka i seminarier och olika typer av forskningssamarbeten samt att skriva rapporter. De ges på så sätt möjlighet att nyttja Entreprenörskapsforums plattform för att nå ut med sin forskning mot en bredare publik samt skapa debatt och diskussion kring policyförslag som forskningen resulterat i.

A
Leona Achtenhagen
, professor Jönköping University, JIBS
Maria Adenfelt
, docent Uppsala universitet
Helene Ahl, professor Jönköping University, HLK
Lina Andén, docent Linnéuniversitetet
Pernilla Andersson Joona, docent Stockholms universitet
Åke E. Andersson, professor emeritus JIBS
Anders Anell, professor Lunds universitet

B
Mikaela Backman
, ekon dr JIBS 
Lars Bengtsson
, professor Blekinge tekniska högskola, BTH
Christian Berggren, professor, Linköpings universitet
Mats Bergman, professor Södertörns högskola
Fredrik Bergström, ekon dr WSP
Lina Bjerke, ekon dr JIBS
Karl Johan Bonnedahl, forskare, Handelshögskolan, Umeå universitet
Anders Bornhäll, post doc-forskare Handelns Forskningsinstitut
Håkan Boter, professor Handelshögskolan vid Umeå universitet
Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet
Anders Broström, tekn dr KTH

C
Lars Calmfors
, professor Stockholms universitet
Cristina Chaminade, professor Lunds universitet

D
Sven-Olof Daunfeldt
, professor Högskolan Dalarna och HUI Research
Frédéric Delmar, professor Lunds universitet
Bengt Domeij, professor Uppsala universitet och KTH

E
Charles Edquist
, professor emeritus Lunds universitet
Karin Edmark, docent IFN och Stockholms universitet
Olof Ejermo, docent, Lunds universitet
Gunnar Eliasson, professor emeritus KTH
Jessica Eriksson, ekon dr Umeå universitet

F
Boel Flodgren
, professor Lunds universitet
Per Frankelius
, docent Linköpings universitet

G
Karl Gratzer
, professor Södertörns högskola

H
Andreas Hatzigeorgiou
, fil dr Stockholms Handelskammare
Claes-Fredrik Helgesson, professor Linköpings universitet 
Magnus Henrekson
, professor Institutet för näringslivsforskning, IFN
Almas Heshmati, professor JIBS
Carin Holmquist, professor emerita HHS

J
Dan Johansson, professor Örebro Universitet och HUI Research
Pernilla Johansson, ekon dr Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Henrik Jordahl, docent och programchef IFN

K
Charlie Karlsson
, professor emeritus JIBS
Nils Karlsson, docent Ratio
Christian Ketels, professor HHS
Magnus Klofsten, professor Linköpings universitet
Anna Krohwinkel, ekon dr Stiftelsen Leading Health Care

L
Hans Landström
, professor Lunds universitet
Pontus Lindblom, tekn dr Linköping universitet
Åsa Lindholm Dahlstrand, professor Circle Lunds universitet
Magnus Lodefalk, ekon dr Örebro universitet
Anders Lundström, professor emeritus Mittuniversitetet

M
Gustav Martinsson
, ek dr, KTH
Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet
Sara Melén Hånell
, fil dr HHS 
Leif Melin
, professor emeritus JIBS
Richard Murray, fil dr, konsult och f d Statskontoret

N
Lucia Naldi
, professor JIBS 
Jan-Evert Nilsson
, professor Blekinge Tekniska Högskola
Mattias Nordqvist, professor JIBS
Erik Norrman, skatteforskare Lunds universitet
Kristina Nyström, docent KTH

O
Ola Olsson, prosfessor Handelshögskolan i Göteborg

P
Vinit Parida, professor Luleå tekniska universitet 
Lars Persson
, docent Institutet för Näringslivsforskning
Lars Pettersson, ekon dr JIBS

R
Annika Rickne
, professor KTH

S
Mikael Samuelsson
, docent HHS 
Tino Sanandaji
, ekon dr IFN
Karl W Sandberg, docent Högskolan Dalarna
David R Sjödin, docent och biträdande professor LTH
Hans Sjögren, professor Linköpings universitet
Ulrika Stavlöt, fil dr Fores
Per Strömberg, professor Handelshögskolan i Stockholm
Roger Svensson, docent IFN
Anna Söderblom, ekon dr HHS
Patrik Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet

T
Robin Teigland
, professor HHS
Patrik Tingvall-Gustavsson, professor Södertörns högskola
Mats Tyrstrup, forskare HHS
Joacim Tåg, ekon dr IFN

W
Karl Wennberg
, professor Handelshögskolan i Stockholm
Hans Westlund, professor KTH
Erik Wetter, ek dr Handelshögskolan i Stockholm
Caroline Wigren-Kristoferson, docent CIRCLE – Lunds universitet
Filip Wijkström, docent HHS
Vivianne Vimarlund, professor JIBS

Y
Håkan Ylinenpää
, professor Luleå tekniska universitet

Z
Ivo Zander
, professor Uppsala universitet

Ö
Daniel Örtqvist
, professor Luleå tekniska universitet
Özge Öner
, ekon dr IFN och JIBS

Följ oss på: